เว็บการเมือง-ไทย

เหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 เรื่องที่คนไทยต้องจดจำ

จุดเริ่มต้นเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลคณาธิปไตยถนอม-ประภาส-ณรงค์ กลับมามีอำนาจอีกครั้งในปี พ.ศ. 2516 โดยรัฐบาลได้ดำเนินนโยบายที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและกดขี่ประชาชน ทำให้เกิดกระแสการเรียกร้องประชาธิปไตยจากประชาชนจำนวนมาก

ในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2516 นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนได้เริ่มชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยตัวนิสิต นักศึกษา อาจารย์ และนักการเมือง 13 คนที่ถูกจับกุมฐานเรียกร้องรัฐธรรมนูญ

การชุมนุมประท้วงดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 รัฐบาลได้สั่งให้ทหารและตำรวจเข้าปราบปรามผู้ชุมนุมอย่างรุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก

เหตุการณ์ 14 ตุลาถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทย เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างกว้างขวางจากประชาชน ซึ่งนำไปสู่การปฏิวัติ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ที่ทำให้รัฐบาลคณาธิปไตยถนอม-ประภาส-ณรงค์ สิ้นสุดลง

เหตุการณ์ 14 ตุลา 2516

บทสรุปของเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516

เหตุการณ์ 14 ตุลาเป็นเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทย และความกดดันจากประชาชนที่ต้องการประชาธิปไตย เหตุการณ์นี้ส่งผลให้รัฐบาลคณาธิปไตยถนอม-ประภาส-ณรงค์ สิ้นสุดลง และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสำคัญในไทย

ผลกระทบของเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516

เหตุการณ์ 14 ตุลามีผลกระทบต่อสังคมไทยในหลายด้าน ดังนี้

 • ด้านการเมือง เหตุการณ์ 14 ตุลาถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างกว้างขวางจากประชาชน ซึ่งนำไปสู่การปฏิวัติ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ที่ทำให้รัฐบาลคณาธิปไตยถนอม-ประภาส-ณรงค์ สิ้นสุดลง และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสำคัญในไทย
 • ด้านสังคม เหตุการณ์ 14 ตุลาทำให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิเสรีภาพ และมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น
 • ด้านวัฒนธรรม เหตุการณ์ 14 ตุลากลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของคนไทย และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ

บุคคลสำคัญในเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 และตำแหน่งหลังจากเหตุการณ์นั้น

บุคคลสำคัญในเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 แบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายหลัก ได้แก่

ฝ่ายรัฐบาล

 • จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลา ได้ลี้ภัยไปต่างประเทศและเสียชีวิตที่สหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2526
 • จอมพลประภาส จารุเสถียร รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลา ได้ลี้ภัยไปต่างประเทศและเสียชีวิตที่สหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2533
 • พล.อ.ณรงค์ กิตติขจร ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น ภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลา ได้ลี้ภัยไปต่างประเทศและเสียชีวิตที่สหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2542

ฝ่ายผู้ชุมนุม

 • ธีรยุทธ บุญมี อดีตเลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลา ได้ประกอบอาชีพนักวิชาการและนักเขียน
 • ธัญญา ชุนชฎาธาร นักศึกษาปี 4 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสียชีวิตจากการถูกยิงในเหตุการณ์ 14 ตุลา
 • นพพร สุวรรณพานิช นักหนังสือพิมพ์มหาราษฎร์ เสียชีวิตจากการถูกยิงในเหตุการณ์ 14 ตุลา
 • บัณฑิต เอ็งนิลรัตน์ นักศึกษาปี 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสียชีวิตจากการถูกยิงในเหตุการณ์ 14 ตุลา

นอกจากนี้ ยังมีบุคคลสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 อีกมากมาย เช่น

 • สัญญา ธรรมศักดิ์ อดีตประธานศาลฎีกาและนายกรัฐมนตรี ภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลา ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 12 ของประเทศไทย
 • นายทหารชั้นผู้ใหญ่ หลายคนได้ลาออกจากตำแหน่งหลังจากเหตุการณ์ 14 ตุลา
 • ประชาชนทั่วไป จำนวนมากได้ออกมาร่วมชุมนุมประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตย

เหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทย เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างกว้างขวางจากประชาชน ซึ่งนำไปสู่การปฏิวัติ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ที่ทำให้รัฐบาลคณาธิปไตยถนอม-ประภาส-ณรงค์ สิ้นสุดลง และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสำคัญในไทย