เว็บการเมือง-ไทย

ค.ร.ม เศรษฐา ประกาศจ่ายเงินเดือน 2 รอบ

รัฐบาลจ่ายเงินเดือน 2 รอบ

รัฐบาลจ่ายเงินเดือน 2 รอบ

หัวหน้า ครม. ชุดปัจจุบันคือ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีมติเห็นชอบ เปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ จากเดิมจ่ายเดือนละ 1 รอบ เปลี่ยนเป็นจ่าย 2 รอบ 

ครม. นัดแรก มีมติเห็นชอบ เปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ จากเดิมจ่ายเดือนละ 1 รอบ เปลี่ยนเป็นจ่าย 2 รอบ โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อย ซึ่งได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น

ครม. เห็นว่าการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อย ซึ่งได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น เนื่องจากข้าราชการชั้นผู้น้อยมีรายได้น้อย และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพสูง โดยเฉพาะค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา จากการขึ้นราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ค่าบริการ และค่าเดินทาง เป็นต้น

การจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อย ทำให้มีเงินเหลือใช้มากขึ้นในการใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ และยังเป็นการลดภาระการกู้ยืมเงินนอกระบบอีกด้วย

นอกจากนี้ การจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ ยังเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น เนื่องจากจะทำให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป

อย่างไรก็ตาม การปรับวิธีการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ ยังมีประเด็นที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม เช่น การกำหนดช่วงเวลาในการจ่ายเงินเดือน 2 รอบ และการกำหนดอัตราเงินเดือนของแต่ละรอบ ซึ่งจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและความต้องการของข้าราชการ

ติดตามข่าวการเมืองเพิ่มเติมได้ที่ :: ข่าวการเมืองล่าสุด

ขอบคุณข้อมูลจาก https://thejournalistclub.com/