เว็บการเมือง-ไทย

ประวัติ เศรษฐา ทวีสิน นายกคนที่ 30 ประเทศไทย

        นาย เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย เกิดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2505 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรคนเดียวของ ร.อ.อำนวย ทวีสิน  และ นาง ชดช้อย จูตระกูล จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ จบปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจด้านการเงินจากบัณฑิตวิทยาลัยแคลมอนต์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

เศรษฐา ทวีสิน

เปิดประวัติส่วนตัว นายกเศรษฐา ทวีสิน

วัน เดือน ปีเกิด: 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2505

อายุ: 61 ปี

สถานที่เกิด: กรุมเทพมหานคร

น้ำหนัก: –

ส่วนสูง: 192 เซนติเมตร

คู่สมรส: แพทย์หญิงพักตร์พิไล (สกุลเดิม: ปลัดรักษา)

พรรคการเมือง: พรรคเพื่อไทย

นายกเศรษฐา ทวีสิน

ประวัติการศึกษาของ นายสุทิน คลังแสง

ระดับประถม:

  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปริญญาตรี:

  • สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์

ปริญญาโท: 

  • สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาแคลร์มอนต์ (Claremont Graduate University) ในสหรัฐ

นโยบายหลักของ นายก เศรษฐา ประกอบด้วย

  • การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
  • การกระจายรายได้และความเหลื่อมล้ำ
  • การปฏิรูปการศึกษาและสาธารณสุข
  • การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  • การสร้างความเข้มแข็งให้กับภาครัฐ

ก่อนจะเข้ารับตำแหน่ง นายกคนที่ 30 ของประเทศไทย

     หลังจบการศึกษาระดับปริญญาโทในปี พ.ศ. 2529 นายเศรษฐา เข้าทำงานที่บริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เป็นเวลา 4 ปี ต่อมาได้ย้ายไปทำงานที่บริษัทแสนสำราญ ของอภิชาติ จูตระกูล ลูกพี่ลูกน้องของเขา ซึ่งหลังจากนั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทแสนสิริ และนายเศรษฐาได้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทดังกล่าว นายเศรษฐาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแสนสิริเป็นเวลา 20 ปี ในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่ง บริษัทแสนสิริเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดจนกลายเป็นหนึ่งในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2566 นายเศรษฐาได้ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแสนสิริเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี

     นายเศรษฐาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแสนสิริเป็นเวลา 20 ปี ในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่ง บริษัทแสนสิริเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดจนกลายเป็นหนึ่งในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2566 นายเศรษฐาได้ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแสนสิริเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐาได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดยได้รับคะแนนเสียงจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 375 เสียง จากทั้งหมด 500 เสียง

     ได้รับการมองว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในภาคธุรกิจ เขาได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มคนรุ่นใหม่และกลุ่มคนที่มีการศึกษาสูง แต่เขาก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกัน นายเศรษฐาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 จนถึงปัจจุบัน

ติดตามเพิ่มเติม: หมอชลน่านลาออก

ติดตามข่าวการเมืองเพิ่มเติมได้ที่: ประกาศจ่ายเงินเดือน 2 รอบ

เครดิต :: นายก เศรษฐา ทวีสิน

#นายกประเทศไทย #เศรษฐา #ประวัตินายก #ประวัตินายกเศรษฐา

#เศรษฐา #ครม #การเมือง